Coaching

Coaching
Coaching Coaching is gericht op het benutten van potentiële kwaliteiten en talenten zodat de mens zo goed mogelijk presteert en functioneert. Dit kan zijn op het werk, privé, op een ander gebied of in een combinatie hiervan. Persoonlijk Leiderschap is de rode draad in de gesprekken die ik voer. Veel is hieraan op te hangen. Op een weloverwogen wijze keuzes maken, grenzen bewaken en die dingen doen waar men volledig achterstaat. Keuzes maken die bij de talenten passen maakt dat mensen beter in balans zijn en goed in hun vel zitten. Coaching leidt dan ook tot een nieuw bewustzijn, nieuwe inzichten, het herkennen van patronen, keuzevrijheid en het leren doorbreken van belemmerende gedragspatronen. Dit is terug te zien in gedrag, energie, gemoedstoestand en output. In organisaties zijn mensen het grootste goed dus ligt het voor de hand om beste uit deze medewerkers te willen halen. Coaching kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over wat Vigorous u kan bieden, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op via de Contactpagina.