Praktische informatie

Praktische informatie

Duur coachingsgesprek en -traject
Een coachinggesprek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van het verloop en de intensiteit van het gesprek. Het aantal gesprekken hangt onder meer samen met de aard van de coachvraag, de tijd die beschikbaar is voor onder andere opdrachten en de behoefte van de deelnemer. Gemiddeld zijn ongeveer vijf tot acht gesprekken nodig om de doelen te behalen. De ervaring leert dat een twee- tot maximaal vierwekelijks gesprek prettig werkt. De doorlooptijd bij vijf gesprekken is vier tot vijf maanden.

Uitbreiding traject
Wanneer blijkt dat het aantal gesprekken wat vooraf is afgesproken, niet voldoende is kan het traject uitgebreid worden. In overleg met de deelnemer en indien gewenst, opdrachtgever wordt bepaald hoeveel extra gesprekken ingepland gaan worden. Deze worden apart gefactureerd na afsluiting van het traject.

Locatie en tijden
De coachingsgesprekken kunnen, indien gewenst, ook buiten kantooruren plaatsvinden. De locatie van de gesprekken is in overleg met de deelnemer te bepalen. Dit kan bij de werkgever zijn of op een externe locatie. Indien er gebruik wordt gemaakt van een externe locatie worden deze kosten in rekening gebracht.

Onderhoudsgesprekken
Na het afronden van een traject is er de mogelijkheid om een los gesprek te plannen (bijvoorbeeld eens per kwartaal of per half jaar), het zogenoemde onderhoudsgesprek. Om weer even alles op een rijtje te zetten, de uitkomsten van de leerdoelen nogmaals kort te bespreken en aan te scherpen en te evalueren hoe het nu gaat en te bepalen hoe verder te gaan.

Facturatie
Facturatie voor een afgesproken traject vindt in twee delen plaats. 50% wordt vooraf, voor start van het eerste gesprek, gefactureerd en de resterende 50% wordt na het laatste, vooraf afgesproken, gesprek gefactureerd. Wanneer een traject wordt uitgebreid vindt facturatie plaats na afsluiting van het uitbreidingstraject. De betalingstermijn is twee weken.

Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over wat Vigorous u kan bieden, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op via de Contactpagina.