FIT!

FIT! is een co-creatie van Marit de Nooij en Elsbeth van der Hurk.

DeNooij-HRpartner & Vigorous helpen bij het vormgeven van een blijvend resultaatgerichte organisatie door de ambities van de organisatie te verbinden met de prestaties van de medewerkers. Om dit te realiseren worden maatwerk FIT! producten aangeboden. Zo krijgt de organisatie en dus ook de medewerker informatie over zichzelf welke de persoonlijke ontwikkeling van medewerker ten goede komen. Voor de organisatie geeft dit inzicht in de teamsamenstellingen en kan gebruikt worden voor personeelsplanning en aannamebeleid.

FIT! gaat over letterlijk fit zijn in je hoofd, in je lijf en heel belangrijk om werkfit te blijven, voor nu en in de toekomst. Het gaat over uithoudingsvermogen, overzicht hebben en houden, energie hebben door dichtbij jezelf te blijven en de juiste keuzes te maken en grenzen te bewaken en te bepalen. Oftewel Persoonlijk Leiderschap en over alles wat fit maakt. Wanneer bovenstaande “klopt” dan zal zich dat voor de deelnemer ook weerkaatsen in gelukkig zijn met wie hij is en wat hij doet.

Tijdens de FIT!-clinics worden in groepsverband actief de thema’s behandeld die passen bij bovenstaande begrippen. Voorafgaand wordt door middel van een intakegesprek met de opdrachtgever de thema’s bepaald. De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal tien personen. De duur van de FIT!-clinic is vier uur. Ter afsluiting van de FIT!-clinic stelt de deelnemer een Actie FIT!- plan op waarbij antwoord gegeven wordt op de onderwerpen in de FIT! ster. Op deze wijze kan de ambitie van de organisatie verbonden worden aan de prestaties van de medewerker. De FIT!-clinic wordt door twee ervaren trainers/coaches gegeven

Daarnaast worden er als aanvulling op de FIT!-clinic individuele FIT!-coachingsgesprekken aangeboden. Wanneer een deelnemer behoefte heeft aan verdieping van één of meerdere thema’s kunnen er aanvullend één tot meerdere gesprekken gepland worden. Eén van de trainers/coaches is de gesprekspartner voor het individuele FIT!-coachingsgesprek.

Tevens is er de mogelijkheid om voorafgaand aan de FIT!-clinics en/of de individuele FIT!-coachingsgesprekken de digitale meetinstrumenten van PiCompany in te zetten als vertrekpunt.

  • de Reflector Big Five Personality, legt de koppeling tussen persoonlijkheid en voorspeld gedrag in de praktijk, de werkomgeving en geeft antwoord op de vraag “Wie ben ik?”. De rapportage geeft inzicht in vijf persoonlijkheidskenmerken die te interpreteren en te vertalen zijn naar het dagelijkse werk;
  • de reflector 360 is een krachtig middel welke ingezet kan worden om zichtbaar en toetsbaar werkgedrag in kaart te brengen en geeft antwoord op de vraag “Wat kan ik?”. Er worden verschillende bronnen gebruikt om feedback te verzamelen. Door stil te staan bij feedback van anderen, positief of negatief, krijgt de deelnemer de kans om zich bewust te worden van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen.

De resultaten van beide meetinstrumenten worden verwerkt in een individueel rapport dat met de deelnemer wordt besproken door één van de hiervoor gecertificeerde trainers/coaches. Indien de meetinstrumenten gelijktijdig afgenomen worden vormen zij een combinatierapportage waarin concrete ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer in kaart worden gebracht, het zogenoemde Performance Improvement Plan wat een goed vertrekpunt is voor het Actie FIT!-Plan.

De FIT!-producten en de meetinstrumenten zijn gebaseerd op het ijsberg model. De essentie van dit model is dat hetgeen we dagelijks zien in het functioneren van mensen slechts het topje van de ijsberg is. De motieven van waaruit mensen handelen, hun persoonlijkheid en hun overtuigingen zien we niet, maar zij bepalen wel het gedrag van mensen.

Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over wat Vigorous u kan bieden, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op via de Contactpagina.