Werkwijze & methode

Werkwijze & methode
Waar het om gaat: worden wie je bent. Voorafgaand aan de FIT!-clinics ontvangen de deelnemers informatie over de inhoud ter voorbereiding (leeswerk) en opdrachten (maakwerk).

Er wordt gewerkt met energizers, verschillende didactische werkvormen (individueel, in groepsverband, schrijven, overleggen, presenteren) en de trainers wisselen elkaar af en vullen elkaar aan waardoor de lesstof afwisselend blijft. Humor mag voor ons niet ontbreken en er is dan ook zeker tijd voor een grap.

Hieronder is de opbouw van de FIT!-clinics op hoofdlijnen weergegeven:

Coaching

Actief, betrokken, enthousiast, energiek, verrassend en leerzaam zijn de woorden die de FIT!-clinics typeren. De trainers hebben hier een belangrijke rol in, maar zo ook de deelnemers. Bij deelname wordt verwacht dat men voorbereid is en welwillend om een positieve bijdrage te leveren.

Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over wat Vigorous u kan bieden, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op via de Contactpagina.