Opleiding Persoonlijk Leiderschap voor werkende moeders

Opleiding Persoonlijk Leiderschap voor werkende moeders
Doelgroep: alle werkende moeders die vanuit hun kracht, met bewuste keuzes, hun leven willen vormgeven in de verschillende rollen als moeder, werkneemster, partner, kind, vriendin enz. Alle moeders kunnen deelnemen; zwanger, net moeder geworden, moeder met jonge kinderen of pubermoeder.

De werkneemster van de toekomst is zelfbewust en productief. Simpelweg omdat zij zichzelf kent en weet waar haar kracht ligt. Vrouwen die hun persoonlijke en professionele ambities kunnen vormgeven zijn creatiever, vitaler, productiever en meer betrokken. Dit vergt wel de nodige zelfkennis en het lef en de durf om dichtbij zichzelf te blijven. In deze opleiding ligt de nadruk op Persoonlijk Leiderschap, weten wat belangrijk voor haar is, waar zij gelukkig van wordt en op de ballen in de lucht houden waar zij bewust voor heeft gekozen. Dit alles vanuit persoonlijke kracht en positieve energie.

Als vrouwelijke medewerkers (net) moeder zijn, verandert er veel in hun leven en dat kan zijn weerslag hebben op het werk. Dat wil niet zeggen dat ze minder ambities hebben gekregen; ze hebben er juist één bijgekregen, die van moeder. Ondersteun hen om de ideale balans te vinden tussen werk en gezin en te handelen vanuit hun persoonlijke kracht. Zo houden ze plezier in het werk én kunnen ze optimaal blijven functioneren. Een win-win situatie!

De opleiding bestaat uit een zestal coaching gesprekken waarbij er keuze is uit tien verschillende thema’s, lesstof in de vorm van artikelen en opdrachten die individueel en met mij gemaakt worden. De deelneemster krijgt een werkboek van waaruit gewerkt wordt. Voordat er gestart wordt vindt er een introductiegesprek plaats, persoonlijk of wanneer dit niet kan via Skype. Hierin wordt kennis gemaakt, volgt er van mijn kant uit een korte introductie en worden er afspraken gemaakt over het vervolg van de opleiding. Wanneer de opleiding is voltooid vindt er na twee maanden een contactmoment plaats, telefonisch of via Skype. De doorlooptijd van de opleiding varieert van vier tot zes maanden. Elke twee tot vier weken wordt er een thema behandelt. De investeringstijd per thema is ongeveer vier uur, dit is inclusief voorbereiding, het maken van opdrachten, leeswerk, nawerk en het coachingsgesprek. Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

De tien thema's waaruit gekozen kan worden zijn:
AmbitieBalans & Energie
Belemmerende overtuigingen Grenzen stellen en keuzes maken
LoslatenMe Time
Ontwikkelen van je talentenPersonal Branding
Principes & Identiteit Taakverdeling / partner / planning

Het verschil met de opleiding Persoonlijk Leiderschap algemeen zit in accenten die in deze thema’s behandelt worden. In deze opleiding sluiten de thema’s ook aan op het moederschap en het vrouw zijn. Vrouwen die moeder zijn lopen over het algemeen tegen andere zaken aan dan mannen of vrouwen zonder kinderen.

Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over wat Vigorous u kan bieden, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op via de Contactpagina.