Tijdens en/of na reorganisatie

Tijdens en/of na reorganisatie
Doelgroep: medewerkers die een reorganisatie doormaken (voor zowel vertrekkende als blijvende medewerkers) of net in een reorganisatieperiode hebben gezeten.

Een reorganisatie is heftig voor alle betrokkenen, of de medewerker nu zijn baan verliest of dat hij mag blijven. Tijdens een reorganisatie gebeurt er veel binnen een bedrijf en de gevolgen hiervan zijn voor iedereen in meer of mindere mate voelbaar. Medewerkers hebben dan vaak veel vragen; wat gaat er precies gebeuren? Wat betekent dit voor mij? Heb ik straks nog een baan en hoe ziet die eruit? enz. Dit kan zijn weerslag hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk. Medewerkers die een reorganisatie hebben ‘overleefd’, hebben veelal ook een spannende en intensieve periode achter zich liggen. Zij mochten blijven, maar hebben wel afscheid moeten nemen van collega’s en hebben wellicht een andere functie, zijn geplaatst in een ander team of hebben een andere verandering doorgemaakt. Hoe blijft deze medewerker in en na deze woelige periode dicht bij zichzelf? Hoe behoudt hij het vertrouwen in zichzelf en in zijn capaciteiten? Hoe handelt hij vanuit zijn eigen kracht? Oftewel hoe zet hij zijn Persoonlijk Leiderschap in om gemotiveerd door te gaan? Antwoorden op deze vragen kunnen rust en kracht geven om positief verder te gaan en goed te (blijven) functioneren. Ook is er veel aandacht voor verliesverwerking en weerstand. Met deze vorm van coaching kan de medewerker de toekomst weer met vertrouwen tegemoet gaan en ervaart hij weer meer kansen na het verlies van een baan of bij grote veranderingen op het werk. Het aantal gesprekken kan variëren, uit ervaring kan ik zeggen dat doorgaans een minimum van vijf gesprekken nodig is om tot positieve resultaten te komen.

Dit traject start altijd met een kennismakingsgesprek. De investeringstijd voor de medewerker is doorgaans twee tot drie uur per gesprek, dit is inclusief voorbereiding, eventueel te maken opdrachten, leeswerk en het coachingsgesprek. Elke twee tot vier weken wordt er een gesprek gepland. De doorlooptijd bij vijf gesprekken is vier tot vijf maanden. Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over wat Vigorous u kan bieden, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op via de Contactpagina.