Werkwijze

Werkwijze
Omdat ieder mens verschillend is en niet altijd gebaat is met dezelfde aanpak, doorloop ik met elke deelnemer een drietal stappen:

1. Intake
Elk traject start met een mondelinge (face to face of via Skype) of schriftelijke intake wanneer een mondelinge intake niet kan plaatsvinden. Wanneer het besluit is genomen om te starten, stel ik samen met de deelnemer tijdens het eerste gesprek een coachingsovereenkomst op. Daarin worden de gezamenlijke afspraken over de coachvraag en de doelen, voorwaarden, het aantal verwachte gesprekken, praktische zaken en de kosten van het coachingstraject vastgelegd. Wanneer deze getekend retour is ontvangen kan het eerste gesprek ingepland worden.

2. Doen en praten
Een coachtraject via Vigorous is niet alleen praten, maar vooral doen. Doen is ervaren en door ervaren leert een mens. Tijdens een coachingstraject werk ik veel met actieve opdrachten; zoals coachingsmodellen uitwerken, reflecties schrijven, ervaringsoefeningen, coachingskaarten, creatieve oefeningen en talentenonderzoek. Mijn ervaring is dat de deelnemer hiermee veel sneller tot de kern komt dan wanneer we uren zouden analyseren, relativeren en rationaliseren. Natuurlijk maakt het gesprek hier een substantieel onderdeel van uit. Ook maak ik gebruik van verschillende methodieken als TA (Transactionele analyse), NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) en Systemisch werken.

Op basis van de leerdoelen die uit de intake zijn voortgekomen, wordt een nieuw programma ontwikkeld of een bestaand programma afgestemd. Door actieve opdrachten en verschillende methodieken blijven verkregen inzichten beter hangen, waardoor er gemakkelijker iets mee gedaan wordt en de gedragsverandering wordt ingezet. Met de deelnemer worden de werkvormen afgestemd, deze zijn afhankelijk van de specifieke coachvraag en de gewenste doelen, de fase van het traject en het verloop van het gesprek. Niet voor iedereen werkt hetzelfde, de deelnemer heeft hier dan ook zeker een stem in. Een coachingstraject is en blijft maatwerk.

3. Evaluatie
Coaching bij Vigorous is altijd resultaatgericht. Evaluaties vormen daarom een vast onderdeel van het coachingstraject. Tijdens de eindevaluatie worden de effecten van coaching getoetst, mondeling en door middel van een vragenlijst. Er is zowel een evaluatie met de deelnemer als met de opdrachtgever (indien gewenst).

Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over wat Vigorous u kan bieden, neemt u dan vrijblijvend contact met mij op via de Contactpagina.